Rada Naczelna PSL


Rada Naczelna jest najwyższą władzą PSL między Kongresami.


Kompetencje Statutowe Rady Naczelnej:

 • zastępowanie Kongresu PSL w sprawach przez Kongres jej przekazanych,
 • odwołanie i wybór Prezesa PSL i Przewodniczącego Rady Naczelnej w okresie między Kongresami bezwzględną większością głosów statutowego składu jej członków,
 • ustalenie kierunków polityki PSL,
 • wybór i odwołanie członków Naczelnego Komitetu  Wykonawczego PSL,
 • udzielenie skwitowania oraz ocena pracy Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL,
 • kontrola działalności Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL,
 • zatwierdzenie regulaminu działania NKW PSL ,
 • zatwierdzenie regulaminu działania sądów koleżeńskich,
 • uchwalenie regulaminu Klubu Parlamentarnego PSL, opracowanego przez NKW PSL w porozumieniu z Klubem Parlamentarnym,
 • powołanie i odwołanie Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego PSL,
 • uchwalenie regulaminu działania krajowego i wojewódzkich rzeczników dyscyplinarnych,
 • zatwierdzenie a następnie rozliczenie preliminarza akcji wyborczej w wyborach oraz ustalenie zasad i trybu wyłaniania kandydatów PSL do tych ciał przedstawicielskich,
 • ocena działalności członków PSL w organach państwowych, samorządowych i organizacjach społecznych o zasięgu ogólnokrajowym,
 • uchwalenie zasad współpracy Klubu Parlamentarnego PSL z innymi klubami lub kołami parlamentarnymi w parlamencie krajowym bądź europejskim i procedur tworzenia wspólnego klubu parlamentarnego,
 • opracowywanie zasad tworzenia list w wyborach do parlamentu i samorządu,
 • powoływanie komisji problemowych z zakresu spraw: politycznych, społecznych, gospodarczych i innych,
 • rozpatrywanie odwołań parlamentarzystów od kar wymierzonych przez właściwy organ Klubu Parlamentarnego PSL bądź klubu parlamentarnego, który współtworzy PSL,
 • ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz zasad zwalniania z jej opłacania,
 • ustalenie wysokości wpłat na Fundusz PSL,
 • ustalenie zasad prowadzenia ewidencji członków PSL,
 • zatwierdzenie porozumień o utworzeniu koalicji wyborczych lub rządowych zawartych przez NKW PSL oraz porozumień i regulaminów, o których mowa w art.81.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Banasiak Aleksandra
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-18 17:14:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Banasiak Aleksandra
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-20 18:22:09
 • Liczba odsłon: 7689
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 241634]

przewiń do góry