Główna Komisja Rewizyjna PSL


 Kompetencje Statutowe Głównej Komisji Rewizyjnej PSL
 • Główna Komisja Rewizyjna PSL liczy 16 członków wybranych przez zjazdy wojewódzkie, akceptowanych w głosowaniu jawnym przez Kongres.
 • GKR wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, którzy stanowią Prezydium GKR. Prezydium kieruje działalnością Komisji i organizuje jej pracę.
 • GKR może powołać ze swego grona stałe zespoły, których przewodniczący wchodzą w skład Prezydium GKR.
 • Główna Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu uchwalony przez siebie regulamin.
 • Główna Komisja Rewizyjna PSL:
a) ocenia realizację uchwał Kongresu, Rady Naczelnej i Naczelnego Komitetu
Wykonawczego PSL,
b) ocenia gospodarkę finansową partii PSL,
c) przedstawia Radzie Naczelnej PSL i Naczelnemu Komitetowi Wykonawczemu PSL informacje o wynikach swych prac oraz przedkłada stosowne wnioski, co najmniej raz do roku,
d) składa Kongresowi sprawozdanie ze swej działalności oraz wniosek w sprawie udzielenia skwitowania ustępującej Radzie Naczelnej, a Radzie Naczelnej wniosek o udzielenie skwitowania Naczelnemu Komitetowi Wykonawczemu PSL,
e) rozstrzyga o ważności uchwał podjętych przez władze statutowe PSL, o ile uchwały te naruszają postanowienia Statutu PSL.
 • Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PSL może brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach NKW PSL i Rady Naczelnej PSL.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Banasiak Aleksandra
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-20 16:23:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Banasiak Aleksandra
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-20 18:26:11
 • Liczba odsłon: 4357
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 186861]

przewiń do góry