Zobacz podgałęzie


Klub Parlamentarny PSL


 
 Kompetencje Statutowe Klubu Parlamentarnego PSL
 • Parlamentarzyści (posłowie, senatorowie) tworzą Klub Parlamentarny PSL, który działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Naczelną PSL.
 • Przynależność posłów i senatorów - członków PSL do Klubu Parlamentarnego PSL jest obowiązkowa.
 • Senatorowie w ramach Klubu Parlamentarnego PSL mogą tworzyć własny Klub Senatorski.
 • Członkowie Klubu Parlamentarnego PSL wybierają ze swego grona Prezydium Klubu w składzie ustalonym przez Klub. Prezydium kieruje pracami Klubu.
 • Przewodniczący reprezentuje Klub na zewnątrz i o ile nie jest członkiem Rady Naczelnej PSL lub Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, uczestniczy - z głosem doradczym – w posiedzeniach tej Rady lub NKW PSL.
 • Klub Parlamentarny PSL realizuje program i politykę PSL na terenie Sejmu i Senatu, działając zgodnie z programem PSL oraz uchwałami Kongresu, Rady Naczelnej i Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.
 • Prezydium Klubu pozostaje w stałym kontakcie z Naczelnym Komitetem Wykonawczym PSL w sprawach bieżącej polityki Stronnictwa.
 • Klub Parlamentarny PSL składa raz w roku sprawozdanie ze swej działalności na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL oraz zbiorcze sprawozdanie na Kongresie PSL.
 • Posłowie i senatorowie PSL zobowiązani są do udziału w pracach terenowych organizacji PSL.
 • Klub Parlamentarny PSL oraz kluby radnych PSL w sejmikach wojewódzkich mogą zawierać porozumienia o współpracy z innymi klubami lub kołami parlamentarnymi oraz tworzyć z nimi wspólny klub.
 • Porozumienia, o których mowa w ust. 1 wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez władze statutowe ugrupowań je zawierających.
 • Wspólny klub parlamentarny oraz kluby wspólne w sejmikach wojewódzkich działają na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i zatwierdzonego przez władze statutowe ugrupowań tworzących klub.
 • Przynależność posłów i senatorów oraz radnych do wspólnego klubu jest obowiązkowa.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Banasiak Aleksandra
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-20 16:46:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Banasiak Aleksandra
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-20 18:30:13
 • Liczba odsłon: 5138
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 241639]

przewiń do góry